تحویل

نحوه پیگیری مرسولات با استفاده از بارکد پستی ، سال ها از زمان اختراع و به کارگیری بارکد پستی می گذرند. اولین بارکد پستی جهان در آمریکا ساخته شد و برای رمز گذاری اطلاعات پستی و مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل پیچیده بودن فرایند پست و ارسال گسترده و همزمان بسته ها و مرسوله ها از بارکد پستی برای دسته بندی اطلاعات مربوط به هر بسته و مرسوله ای استفاده می کنند تا افراد به کمک آن بتوانند از وضعیت و سرنوشت بسته خود مطلع شوند.‌