اخبار حوزه حمل و نقل بین المللی

لجستیک چیست ؟ فرایند انتقال کالا از نقطه‌ای به نقطه دیگر را شامل می‌شود. به عبارتی لجستیک (Logistics) به عنوان یک علم و صنعت، فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات حرکت کالا از منبع تولید به مقصد نهایی (مشتری) را دربرمی‌گیرد.

گمرک فرودگاه امام خمینی دارای انبار عمومی مدرن و مجهز به سردخانه برای نگهداری کالاهای فاسد شدنی می باشد. کلیه بخش های این گمرک مجهز به ابزارهای کنترلی کامپیوتری بوده و تجهیزات کامل اعم از قفسه بندی مطمئن تا ارتفاع 15 متری از زمین، انبارهای متنوع و مختلف متناسب با کالاها از لحاظ شرایط نگهداری در آن وجود دارد.