استریپ و استافینگ چیست ؟
superadmin

Stuffing-blog-default-1

استریپ و استافینگ چیست ؟ Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود.

استریپ و استافینگ چیست ؟

مراحل انجام عملیات استریپ:

خدمات اسنادی:

 1. ارائه لیست جا به جایی به محوطه استریپ
 2. مراجعه ترخیص کار با در دست داشتن برگه جا به جایی
  عملیات:
 3. فک پلمپ در حضور نماینده ی صاحب کالا
 4. خالی کردن بار با کارگر یا لیفتراک
 5. انتقال کانتینر خالی به دپو کشتیرانی
 6. تحویل رسید کانتینر

مراحل انجام عملیات استافینگ:

صاحب کالا:
 1. ارائه نامه کشتیرانی به محوطه ی نگهدارنده ی کانتینر
 2. تحویل لیست رسوب کانتینر به واحد عملیات
واحد اسنادی:

ثبت در سیستم اسنادی و زدن پذیر

عملیات:
 1. مراجعه بار شمار وکشنده به ترمینال کانتینر خالی جهت انتقال کانتینر در صورتی که کانتینرها سالم بود
 2. ثبت کانتینرهای ورودی دی سیستم هند هلد
 3. چیدمان بار درون کانتینر به شکل کارگری یا لیفتراکی
 4. چک کردن بار پس از تائید نماینده صاحب کالا و پلمپ محوطه و پلمپ کشتیرانی
 5. مراجعه به پورت اپراتور و قرار دادن کانتینر در لیست کشتی
 6. هماهنگی و تحویل کانتینر به پورت اپراتور و اخذ رسید با مهر

خدمات استافینگ بیشتر به جهت بارگیری کالا به منظور صادرات انجام می گردد

منبع :  https://irclearance.com

websiteadmin

نوشته های مرتبط

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.