صادرات و واردات

7سایت کاربردی صادرات و واردات ، اکسپرت پوتنشیال زیر مجموعه سازمان تجارت جهانی است، به کمک این وب سایت میتوانید متوجه شود کدام کالا ها به کدام کشور صادر میشود ، و چه کالایی در چه کشوری پتانسیل برای صادرات دارد . همچنین با قرار دادن گزینه بر روی اسم کشورمی توانید مهم ترین کالاهای صادراتی یک کشور را پیدا کنید .