حمل و نقل دریایی

استریپ و استافینگ چیست ؟ Strip یعنی بار از درون کانتینر تخلیه شده و Stuffing یعنی بار دوباره داخل کانتینر پر شده که توسط دستگاه های مجهز و نیروهای متخصص در پایانه های کانتینری و غیر کانتینری و انبارها انجام میشود.

حمل کالا از ترکیه به ایران چگونه است؟ کشور ترکیه از کشورهای اورآسیایی بوده که در از قدیم به لحاظ همسایگی با ایران روابط تجاری زیادی را با کشور ما داشته است. در سال های اخیر این کشور به دلیل پیشرفت اقتصادی زیاد توانسته سهم زیادی را در بازارهایی چون پوشاک، اسباب و لوازم منزل، خودروسازی و غیره داشته باشد.